Wczytuję dane...
Reklamacje i zwroty

REKLAMACJE I ZWROTY

REKLAMACJA:

1. Sprzedający (Gwarant) gwarantuje, że sprzedawane produkty są wolne od wad fabrycznych.
2. Okres gwarancji trwa 12 miesięcy od dnia zakupu produktu.
3. Gwarant zobowiązuje się do nieodpłatnej naprawy lub wymiany uszkodzonego produktu w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, z tym zastrzeżeniem, że o sposobie załatwienia reklamacji decyduje Gwarant.
4. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub zniszczenie produktu lub jego części wynikłe z innych przyczyn niż wady w nich tkwiące. W szczególności nie ponosi odpowiedzialności za:

  • Wszelkie uszkodzenia mechaniczne nie stwierdzone przy zakupie, w tym mogące wystąpić w wyniku nieprawidłowego transportu, przechowywania, użytkowania (np. przemoczenia, złej konserwacji), lub w wyniku wypadku;
  • Naturalne zużycie produktu wskutek eksploatacji, w szczególności zabrudzenia,różnice w kolorze i strukturze skóry, załamania, otarcia bądź zmarszczenia powstałe w trakcie użytkowania będącewynikiem naturalnych właściwości skóry;
  • Uszkodzenia powstałe w wyniku eksploatacji niezgodnej z przeznaczeniem produktu;
  • Uszkodzenia spowodowane czynnikami zewnętrznymi niezależnymi od Sprzedającego;
  • Wady powstałe wskutek niedbałości Kupującego;
  • Uszkodzenia skóry spowodowane działaniem promieni słonecznych,wystawieniem produktu na zbyt wysokie lub niskie temperatury, otarciami, kontaktem produktu z kwasami,rozpuszczalnikami, ewentualnie innymi roztworami chemicznymi, wodą;
  • Wady powstałe wskutek nieprawidłowej konserwacji i zabezpieczenia produktu przez działaniem warunków atmosferycznych (skórzane produkty należy zabezpieczać pastą do pielęgnacji; nie powinny być suszone na słońcu, wystawiane na deszcz i inne ciężkie warunki atmosferyczne);
  • Zmatowienie, odbarwienie metalowych elementów produktu (metalowe elementy należy polerować suchą szmatką, by nie utraciły kolorytu);
  • Produkty niepełnowartościowe (uszkodzone) i zakupione po obniżonej cenie;

5. W przypadku pojawienia się wad w okresie ważności gwarancji, Sprzedający dokona naprawy lub wymiany artykułu na swój koszt. W tym celu Kupujący powinien przesłać na własny koszt, zakupiony produkt na adres:

StylowePaski Dorota Palarska
Os.Kopernika 1/55
34-100 Wadowice

dołączając formularz reklamacji (KLIKNIJ TUTAJ) oraz kopię dowodu zakupu. Brak dowodu zakupu uprawnia Gwaranta do odmowy rozpatrzenia reklamacji.
6. Koszt dostarczenia reklamowanego produktu oraz koszt zwrotu produktu do Kupującego w razie nieuwzględnienia reklamacji pokrywa Kupujący. Koszty dostarczenia naprawionego /wymienionego produktu pokrywa Sprzedający.
7. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przesyłki.
8. W przypadku stwierdzenia przez Sprzedającego braku możliwości naprawy produktu, Kupującemu przysługuje prawo wymiany produktu na nowy, wolny od wad.
9. W razie gdyby reklamowany produkt był wycofany z produkcji Kupującemu przysługuje prawo wyboru innego dowolnego produktu z oferty sklepu o cenie równej lub wyższej od reklamowanego, przy wyrównaniu różnicy ceny.
10. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową


ZWROT PRODUKTU – GWARANTOWANE 14 DNI NA ZWROT:

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

PAMIĘTAJ:

   Jeśli chcesz zwrócić towar, powinieneś w terminie 14 dni od jego otrzymania, złożyć najlepiej na piśmie chęć rezygnacji z zakupu towaru (odstąpienie od umowy sprzedaży-druk dostępny TUTAJ) a następnie odesłać do nas to oświadczenie wraz z towarem. 
•   Produkt, w miarę możliwości powinien posiadać oryginalne opakowanie i być w stanie niezmienionym, chyba że zmiana ta powstała na skutek sprawdzenia jakości, kompletności i funkcjonowania towaru.W przypadku odstąpienia od umowy, otrzymujesz cenę uiszczoną tytułem nabycia towaru wraz z kosztami przesyłki.

google-site-verification=qRftDZSWVVYXW9zYHAzM-gOH974Tq52IMHMuxvPIaFk